Dokumenty | Opłaty

banner

Wymagane dokumenty do podpisania aktu notarialnego

Każda czynność notarialna powinna zostać poprzedzona kontaktem z Kancelarią Notarialną (telefonicznym, mailowym bądź osobistym). Rozmowa z Notariuszem umożliwi zweryfikowanie posiadanych dokumentów bądź ustalenie jakie dokumenty należy dostarczyć do przygotowania czynności notarialnych.

Po weryfikacji złożonych dokumentów zostanie ustalony dogodny dla klientów termin podpisania aktu notarialnego. Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczy złożyć kopie wymaganych dokumentów (osobiście, mailem lub faxem), natomiast oryginały okazać lub przedłożyć przy podpisywaniu aktu notarialnego. Rodzaj wymaganych dokumentów do sporządzenia czynności notarialnej zależy od jej charakteru.

Notariusz udziela informacji dotyczących wymaganych dokumentów bezpłatnie.

Opłaty za usługi notarialne

Stawki za sporządzenie czynności notarialnych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. 2013 r., poz.237).

Wszelkie informacje dotyczące opłat za dokonywane czynności notarialne udzielane są bezpłatnie. Nadto notariusz pobiera przy dokonywanych czynnościach podatki, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, jak również opłaty sądowe. Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. W celu ustalenia wysokości łącznych opłat za konkretną czynność notarialną, należy skontaktować się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo bądź osobiście).