ssij

O kancelarii:

Kancelaria Notarialna Patrycji Bemke znajduje się w Koszalinie przy ulicy Waryńskiego 8, naprzeciwko Sądu Okręgowego w Koszalinie, posiada bezpośrednie wejście od ulicy. Notariusz, zgodnie z ustawą prawo o notariacie jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza. Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.

Czynności notarialne:

Akty notarialne

Protokoły

Odpisy

Zadania Notariusza

Notariusz Patrycja Bemke w zakresie swojej działalności prowadzi rozmowy z klientami w Kancelarii, zapoznaje się z dokumentacją dotyczącej danej sprawy,
udziela klientom szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących czynności, w tym w zakresie opłat notarialnych
bądź podatków oraz skompletowania niezbędnych dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy